מסעות יוון | בעקבות הקהילות היהודיות | אריה דרזי | תמיכה ושותפות

תמיכה ושותפות 

במסגרת מסעותינו הסתייענו במספר רב של גופים ומוסדות, בארץ ובחו"ל להם אני מבקש להודות על עזרתם ותמיכתם. 

מר מכבי קרסו - בני משה קרסו בע"מ – תל אביב 

מר ירון אנוש - ירושלים 

מר מריו סוריאנו – העמותה להנחלת מורשת יהדות רודוס – ירושלים 

גב' ז'קלין בן עטר – יד ושם 

גב' מגי כהן – ירושלים 

מר ז'ק סטרומזה – ירושלים 

מר שמחה שטיין – מנכ"ל בית לוחמי הגטאות 

מר יוסי ליבנה - בית לוחמי הגטאות 

גב' רוחל'ה מרום – בית לוחמי הגטאות 

גב' מירי בן שושן - בית לוחמי הגטאות 

מר דוד שלתיאל - ראש הקהילה היהודית – סלוניקי 

גב' כרמן כהן – מזכירת הקהילה היהודית – רודוס 

הרב אליהו שיטרית - סלוניקי 

מר היינץ קוניו – סלוניקי 

גב' אריקה אמריליו – סלוניקי 

מר אליאס מטלון - סלוניקי 

מר סמואל (סמי) מודיאנו – רודוס 

גברת טובה ריבייר 

עמותת "מצעד החיים" 

עיריית חיפה 

שותפיי למסעות בעיריית חיפה : 

מר מומי אלמוג  

גב' שולה אלהרר  

גב' טלי ליבני  

מר שארלי ג'רוס  

מר ניצן בוכבינדר  

גב' אירנה גרבר 

מר שלומי פורקוש 

בני הנוער חברי המשלחות  

משרד החינוך – מחוז חיפה: 

מר אהרון הלוי – ראש מינהל חברה ונוער 

גב' חדוה בכר – רת"ח קידום נוער 

גב' חנה לדרמן – רת"ח קידום נוער 

גב' תלמה נבו 

מר ארנון גביש 

חברת אל על 

מר אנריקו איידן – רודוס 

מר אלברט פרץ - רודוס 

חברת קווינקו 

קזינו רודוס 

מר רוברטו הלפידיס – רודוס 

גב' מיטל – רודוס 

מר גדי טפר – מנכ"ל ארקיע 

מר רמי הוכמן – מנכ"ל בית לוחמי הגטאות 

ראובן פריזי - חיפה  

 

 

 

 

.